ЗАХИРАМЖ

62 Түймрийн хохирол тогтоох тухай 2019.10.21 209
61 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Галт зэвсгийн тооллого явуулах/ 2019.10.16 208
60 Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах тухай 2019.10.10 199
59 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Ажлын хэсэг байгуулах тухай /ахмадын өргөө/

2019.10.08 196-197
58 Ургац хураалтын штаб байгуулах тухай 2019.09.16 183
57 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.07.19 154
56 Мал сүргийг угаалганд хамруулах тухай 2019.07.19 153
55 Хүүхэд харгалзан дэмжих тухай 2019.07.18 151
54 Зохион байгуулалттай ажлын байрыг дэмжих тухай 2019.07.16 150
53 Сумын заан цол олгох тухай

Сумын мэргэн цол олгох тухай

Сумын Гоц харваач цол олгох тухай

Сумын Гарамгай харваач цол олгох тухай

2019.07.05 145-148
52 Гамшгаас хамгаалах сайн дурын баг байгуулах тухай 2019.06.27 139
51 Мал аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах тухай 2019.06.20 134
50 Малын түүвэр судалгаа явуулах тухай 2019.05.31 123
49 Эмийн эргэлтийн сангийн хяналтын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2019.05.31 122
48 Морин уралдаан зохион байгуулах тухай 2019.05.23 117
47 Орон нутгийн авто замын зарим хэсгийг түр хугацаагаар хаах тухай 2019.05.23 116
46 Хөтөлбөр шинэчлэн батлах тухай 2019.05.14 109
45 Худаг эзэмшүүлэх тухай 2019.05.14 107
44 Тариалангийн талбайд мал, тэжээвэр амьтан орсны улмаас тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчид учруулсан хохиролыг тооцох ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.05.07 99
43 Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалалтанд авах тухай /хавсралттай/ 2019.05.04 98
42 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай 2019.05.02 97
47 Тариалангийн талбайд мал, тэжээвэр амьтан орсны улмаас тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчид учруулсан хохиролыг тооцох ажлын хэсэг байгуулах тухай
46 Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалалтанд авах тухай /хавсралттай/99

 

41 Сумын тооллогын комиссыг байгуулж, чиг үүргийг батлах тухай

/сумын тооллогын комиссын бүрэлдэхүүн,  чиг үүрэг/

2019.04.18 88
40 Хаврын тариалалтын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө баталж, штабыг байгуулах тухай

/ Хаврын тариалалтын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө,  штабын гишүүдийн хуваарь/

2019.04.15 84
39 Татварын орлого бүрдүүлэлтийн талаар авах арга хэмжээний тухай 2019.04.03 82
38 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.03.26 77
37 Ойд үйл ажиллагаа явуулахыг түр хориглох тухай

/хавсралт   Морин эргүүлийг ажиллуулах, тэдгээрт урамшуулал олгох тухай/

2019.03.20 72
36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.03.07 70
35 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.03.07 69
34 Авто тээьэрийн хэрэгслийн хяналтын улсын үзлэг, албан татварын төлбөр хураах тухай 2019.03.04 60
33 Цол олгох тухай 2019.02.01 54
32 Шагнах тухай 2019.02.01 53
31 Шагнах тухай   ar 2019.02.01 52
30 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.23 41
29 Гэмт хэрэг, хэв журмын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр олон нийтийн эргүүл ажиллуулах тухай 2019.01.22 39
28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.15 36
27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 35
26 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 34
25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 33
24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 32
23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 31
22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 30
21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 29
20 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 28
19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 27
18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 26
17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 25
16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 24
15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 23
14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 22
13 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 21
12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 20
11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 19
10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 18
9 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 17
8 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.01.10 16
7 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 15
6 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 14
5 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 13
4 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.01.10 12
3 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2019.01.10 11
2 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019.01.10 10
1 Цэргийн бүртгэл явуулах тухай 2019.01.02 01