Цагдаагийн хэсэг

БОРНУУР СУМЫН ЦАГДААГИЙН ХЭСЭГ

цагдаа

1992 оноос өнөөг хүртэл хугацаанд тус сумын хэсгийн төлөөлөгчөөр Батбаяр, Батхуяг, Нанзад, Д.Аварзэд, Дагвацэрэн, М.Энхболд, Г.Баярсайхан, С.Эрдэнэбат, Ц.Ариунболд, Г.Ганбаатар, М.Уламбаярлах, Дашцэрэн, Х.Батсүх, цагдаа С.Нямдорж, хэсгийн төлөөлөгч Д.Батмандах, цагдаа Т.Мөнхбат, хэсгийн төлөөлөгч Д.Хүрэлбаатар, цагдаа Л.Есөнжол, Тэгшболд, цагдаа Ууганбаяр, Д.Мөнгөнхүү нар үр бүтээлтэй ажиллаж бахархан дурьдаж байна. Одоо хэсгийн төлөөлөгчөөр З.Амартүвшин, цагдаа Д.Зол-Эрдэнэ, Олон нийтийн цагдаа О.Сэрсэндэмид нар ажиллаж байна.