Сумын танилцуулга

459
Дээд шагналын тэмдэг Дээд шагналын тэмдэг Самдан баатарын дүр бүхий цом
 Борнуур дууны үг  Борнуур миний л нутаг  Борнуур миний төрөлх нутаг

 

 файлаар үзэх  2016 оны танилцуулга

Танилцуулга 2015 он 

Танилцуулга 2014 он

Танилцуулга 2013 он

2013 оны бүтээлч ажил

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY