МЭҮТ, МЭҮН-үүдийг аттистатчиллаа.

63

Аймгийн ХХААГ-ын даргын 2017 оны А\26 тоот тушаалаар МЭҮТ-уудыг 38 үзүүлэлтээр дүгнэлээ. Тус тасгийн үйл ажиллагаа нь 28,1% буюу 93,6%-тай дүгнэгдсэн.  МУ-ын MNS5368-1:2:3 2011 стандартын дагуу МЭҮН-үүд Монгол ханд -841 оноо “А” үнэлгээ, Сүүж хад -837 оноо “А” үнэлгээ, Эс түшиг буурал -753 оноо “А” үнэлгээтэй аттистатчилалд дүгнэгдлээ.

Монгол ханд МЭҮНэгж нь “Нүүдлийн мал эмнэлэг” зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа тул “Батламж” гардан авлаа.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY