• 99879577
  • bornuur_zdtg@yahoo.com
Олон улсын авлигын эсрэг өдөр

ОЛОН УЛСЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ӨДӨР
Удахгүй ОЛОН УЛСЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ӨДӨР (XII/09) тохиох гэж байна. Энэхүү өдрөөр төр, хувийн хэвшил, ОЛОН НИЙТ, ЗАЛУУЧУУД зэрэг нийгмийн төлөөллийн авлигатай тэмцэх идэвх оролцоо, эрх үүргийг сануулах ЗОРИЛГОтой билээ

2022-12-09 00:00:00