• 99879577
  • bornuur_zdtg@yahoo.com
БОРНУУР СУМЫН ДАЛБАА

Борнуур сумын далбаа нь 3-н үндсэн өнгөөс бүрдсэн 1.2х2.5 хэмжээтэй. 

  • Мөнх тэнгэрийн өнгийг билэгдэн далбааны дээд хэсгийг  хөх өнгөөр 
  • Дунд хэсгийн ногоон өнгө нь байгалийн төрөл бүрийн болон таримал ургамал ой, шугуйн өнгийг дүрсэлсэн 
  • Үржил шимт хөрс нь зон олноо мөнх тэжээн тэтгэж байхыг билэгдэн далбаан өнгөнд бор өнгийг оруулжээ  
2022-11-21 14:51:12