• 99879577
  • bornuur_zdtg@yahoo.com
2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч Төв аймаг Борнуур сумын 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө баталгаажуулах маягт

...

2023-11-06 17:08:59

Дэлгэрэнгүй..
Сумын төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай

...

2023-11-06 16:57:25

Дэлгэрэнгүй..